NHÀ HƯỚNG TÂY
CHUNG CƯ MỎNG TUTA BẮC GIANG
Sân chơi An Mỹ
NHÀ VỎ CHAI - SÓC SƠN, HÀ NỘI
NHÀ VỎ CHAI - ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG