Kiến trúc sư của năm
Giải thưởng WAF 2015
Giải thưởng Văn học nghệ thuật
Giải thưởng FuturArc
Giải thưởng cuộc thi Thiết kế kiến trúc Nhà Quốc Hội