NHÀ CỘNG ĐỒNG TẢ PHÌN
NHÀ MẶT TRỜI
NHÀ CỘNG ĐỒNG SUỐI RẺ
Biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải
Nhà ven đô