Nhà bên hồ
Quảng trường Khoan Dung
Giải thưởng Vassilis Sgoutas Prize 2017
Giải thưởng We Choice Awards 2016
Giải thưởng Green Good