Giải thưởng cuộc thi Thiết kế kiến trúc Nhà Quốc Hội
World triennial of Architecture
Giải thưởng Sia GETZ 2016
Giải thưởng kiến trúc quốc gia
Công trình mới ở Bhutan