NHÀ QUÊ RA PHỐ
TRUNG TÂM HẠNH PHÚC QUỐC GIA BHUTAN
NHÀ CỘNG ĐỒNG LÀNG NẬM ĐĂM
NHÀ CHÍNH TÂY
TRƯỜNG TIỂU HỌC LŨNG LUÔNG
NHÀ CỘNG ĐỒNG TẢ PHÌN
NHÀ MẶT TRỜI
Biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải
Nhà ven đô
Nhà bên hồ
Quảng trường Khoan Dung
NHÀ CỘNG ĐỒNG SUỐI RẺ