GIAN TRIỂN LÃM BẰNG VỎ CHAI - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
LAKESIDE HOUSE
ỐC ĐẢO XANH
NHÀ HƯỚNG TÂY
CHUNG CƯ MỎNG TUTA BẮC GIANG
NHÀ VỎ CHAI - SÓC SƠN, HÀ NỘI
NHÀ VỎ CHAI - ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG
SÂN CHƠI THANH TAM TÂY
DREAM RESIDENCES
NHÀ Ở CÔNG NHÂN LÀO CAI
TRƯỜNG HỌC SENTIA
Sân chơi An Mỹ