TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH - CHÍNH TRỊ QUẬN HỒNG BÀNG
Nhà hồ ba mẫu
NHÀ CỘNG ĐỒNG NẬM ĐĂM
NHÀ CỘNG ĐỒNG CẨM THANH