LÀNG MÍT
Bảo tàng gốm Bát Tràng
Nhà cộng đồng Chiềng Yên
LÀNG AN BÌNH
trung tâm nghệ thuật đương đại