Giải thưởng Bùi Xuân Phái

Ngày nhận giải : 2.10.2015

Giải thưởng Bùi Xuân Phái

Giải thưởng kiến trúc quốc gia

Ngày nhận giải : 2.10.2015

Ban tuyên giáo tặng thưởng