Kiến trúc xanh Việt Nam 2017-2018

Ngày nhận giải : 19.6.2018

Kiến trúc xnah 2017-2018 Giải chuyên đề: Tính xã hội - nhân văn bền vững cho tác phẩm: Hoa Rừng

Giải thưởng Vassilis Sgoutas Prize 2017

Ngày nhận giải : 20.7.2017

Giải thưởng Vassilis Sgoutas Prize - giải thưởng danh giá bậc nhất của Hiệp hội Kiến trúc sư thế giới UIA

Giải thưởng We Choice Awards 2016

Ngày nhận giải : 12.1.2017

Đại sứ truyền cảm hứng

Giải thưởng Green Good

Ngày nhận giải : 28.11.2016

Đạt giải Green Good các năm : 2012 ( Nhà cộng đồng Suối Rè), 2013 ( Nhà cộng đồng Tả Phìn), 2015 ( Sân chơi Thanh Tam Tây), 2016 ( Làng Đất, Nhà cộng đồng Cẩm Thanh, Nhà vỏ chai)

Giải thưởng ArcAsia

Ngày nhận giải : 20.6.2016

Đạt giải ArcAsia các năm: 2013. 2014. 2016. 2017.

Giải thưởng Sia GETZ 2016

Ngày nhận giải : 9.4.2016

Giải thưởng Sia GETZ Prize, được ví như giải Pritzker ( Nobel kiến trúc) châu Á.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái

Ngày nhận giải : 2.10.2015

Giải thưởng Bùi Xuân Phái

Giải nhất: Vì thủ đô Hà Nội  hôm nay và ngày mai

Ngày nhận giải : 4.5.2015

Kiến trúc sư của năm

Ngày nhận giải : 9.3.2015

Giải Kiến trúc sư của năm 2015

Giải thưởng WAF 2015

Ngày nhận giải : 1.1.2015