Giải thưởng Vassilis Sgoutas Prize 2017
Giải thưởng We Choice Awards 2016
Giải thưởng Green Good
Giải thưởng ArcAsia
Giải thưởng Bùi Xuân Phái