THƯ VIỆN HỌC VIỆN CẢNH SÁT
QUY HOẠCH ĐƯỜNG BƯỞI - CUNG ĐƯỜNG HÒA BÌNH
QUY HOẠCH HỒ GƯƠM VÀ VÙNG PHỤ CẬN
GIAN TRIỂN LÃM BẰNG VỎ CHAI - ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
LAKESIDE HOUSE