Giải nhất: Vì thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai
Kiến trúc sư của năm
Giải thưởng WAF 2015
Giải thưởng Văn học nghệ thuật
Giải thưởng FuturArc