Giải thưởng ArcAsia
Giải thưởng Sia GETZ 2016
Giải thưởng Bùi Xuân Phái
Giải nhất: Vì thủ đô Hà Nội hôm nay và ngày mai
Kiến trúc sư của năm